ექთნების დეფიციტი ბერძნულ საავადმყოფოებში უკიდურეს დონეს აღწევს

ბერძნულ საავადმყოფოებში სამიდან 1 ექთნის სამუშაო პოზიცია თავისუფალია. ყოველ 40 პაციენტზე მხოლოდ 1 მედდა მოდის.

საბერძნეთის საავადმყოფოს თანამშრომელთა ეროვნული ფედერაცია (POEDIN) ამ მონაცემების საფუძველზე აღნიშნავს, რომ მსგავსი შემცირებები კრედიტორთა მიერ დაწესებულმა პირობებმა გამოიწვია და ჯანდაცვის სისტემა სახიფათო მდგომარეობაში ჩააგდო. თუ ქვეყანა ამ გზით სვლას გააგრძელებს ჯანდაცვის სისტემა სრულად დაიგრევა.

”ექთნები დაიღალნენ ზედმეტი მუშაობით. მათ უწევთ დარჩნენ საავადმყოფოში საკუთარ სამუშაო საათებზე ბევრად მეტ ხანს, რაც გამოწვეულია პაციენტთა დიდი რაოდენობით და პერსონალის არ არსებობით.”

melano

ტესტ