ისწავლე ინგლისური ენა | გაკვეთილი 13 – წელიწადი, თვეები, კვირის დღეები

წარმოგიდგენთ სიტყვებს, რომლებიც აღნიშნავს წელიწადის დროებს, თვეებსა და კვირის დღეებს. წელიწადი – Year – იარ   გაზაფხული – Spring – სფრინგ

Read more

ისწავლე ინგლისური ენა | გაკვეთილი 12 – წარსული განგრძობითი დრო

წარსული განგრძობითი დრო გამოხატავს ისეთ მოქმედებას: 1) რომელიც ხდებოდა წარსულის რომელიღაც მონაკვეთში და მოქემედება არ იყო დასრულებული. 2) ორი ან

Read more

ისწავლე ინგლისური ენა | გაკვეთილი 11 – ყოველდღიური საუბარი

ნებისმიერი უცხო ენის შესწავლისას გრამატიკული წესების დახვეწის გარდა, სასურველია ვიცოდეთ ის ელემენტარული ფრაზები და კითხვები, რომლებიც დაგვეხმარება ყოველდღიური მარტივი საუბრის

Read more

ისწავლე ინგლისური ენა | გაკვეთილი 10 – აწმყო განგრძობითი დრო

ის ფილმს უყურებს, ვთარგმნოთ ეს წინადადება ინგლისურად. როდესაც ვამბობ, He is watching a film (ჰი ის ვოთჩინგ ე ფ(f)ილმ), ვგულისხმობ,

Read more

ისწავლე ინგლისური ენა | გაკვეთილი 9 – ზმნები

დღეს წარმოგიდგენთ ზმნების გარკვეულ რაოდენობას, რომლებიც აუცილებელია ვიცოდეთ, იმისთვის, რომ ყოველდღიური საუბარი წარვმართოთ. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ინგლისურ ენაში ზმნები საწყის

Read more

ისწავლე ინგლისური ენა | გაკვეთილი 8 – მომავალი დრო

მომავალი განუსაზღვრელი დრო გამოხატავს მოქმედებას, რომელიც მოხდება მომავალში. ინგლისურ ენაში მომავალ დროს ვაწარმოებთ Will – ვილ დამხმარე ზმნით. ეს კი

Read more

ინგლისური ენა | გაკვეთილი 7 – წარსული განუსაზღვრელი დრო

ინგლისურ ენაში ორი ტიპის ზმნები გხვდება: წესიერი და არაწესიერი. წესიერ ზმნებს წარსულ განუსაზღვრელ დროში “ed” ემატებათ, ხოლო არაწესიერ ზმნები წარსულ

Read more

ბერძენი მასწავლებლები მსოფლიოში ყველაზე დაბალანაზღაურებად პედაგოგთა სიაში

მასწავლებლის პროფესია საზოგადოებაში აღიარებული და პატივსაცემი პროფესიაა, თუმცა, მათი შემოსავალი სახარბიელო ნამდვილად არ არის. საბერძნეთში მასწავლებელთა ხელფასი კრიზისის ფონზე საგრძნობლად

Read more

ისწავლე ინგლისური ენა | გაკვეთილი 6 – სიტყვათა მარაგი

დღეს გთავაზობთ კიდევ რამდენიმე სიტყვას, რომლებიც აუცილებელია თქვენი ლექსიკონის გასამდიდრებლად. იატაკი – Floor – ფ(f)ლორ ჭერი – Roof – რუფ(f)

Read more

ისწავლე ინგლისური ენა | გაკვეთილი 5 – სიტყვათა მარაგი

ინგლისური ენის შესწავლისას, გრამატიკის პარალელურად აუცილებელია გვქონდეს სიტყვათა მარაგი, რომლის საშუალებითაც შევძლებთ ყოველდღიურად საჭირო სიტყვების წარმოთქმას. დღეს გთავაზობთ რამდენიმე მარტივ

Read more