ისწავლე ინგლისური ენა | გაკვეთილი 9 – ზმნები

დღეს წარმოგიდგენთ ზმნების გარკვეულ რაოდენობას, რომლებიც აუცილებელია ვიცოდეთ, იმისთვის, რომ ყოველდღიური საუბარი წარვმართოთ. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ინგლისურ ენაში ზმნები საწყის ფორმას ანუ ინფინიტივს აწარმოებენ To (თუ) ნაწილაკით. ამიტომ ყველა მათგანს წინ უსწრებს To.

სიარული (ფეხით) – To walk – თუ ვოქ

მოძრაობა – To move – თუ მუვ

ჭამა – To eat – თუ ით

სმა – To drink – თუ დრინქ

ყურება (ტელევიზორის) – To Watch (TV) – თუ ვოთჩ (თივი)

მოსმენა – To hear – თუ ჰიარ

შხაპის მიღება – To take a shower – თუ თეიქ ე შოუვერ

მომზადება (საჭმლის) – To cook – თუ ქუქ

გაცხელება – To heat up – თუ ჰით აფ

ადუღება – To boil – თუ ბოილ

შეწვა – To fry – თუ ფ(f)რაი

გაფცქვნა – To peel – თუ ფილ

სირბილი – To run – თუ რან

ძილი – To sleep – თუ სლიფ

აღება (რაიმეს ხელში) – To take – თუ თეიქ

გაკეთება – To make – თუ მეიქ

თამაში – To play – თუ ფლეი

წოლა – To lie – თუ ლაი

ჯდომა – To sit – თუ სით

დგომა – To stand – თუ სთენდ

წერა – To write – თუ ვრაით

კითხვა – To read – თუ რიდ

ხატვა –  To draw – თუ დროუ

ხტუნვა – To jump – თუ ჯამფ

ტირილი – To cry – თუ ქრაი

სიცილი – To laugh – თუ ლაფ(f)

ღიმილი – To smile – თუ სმაილ

ყიდვა – To buy – თუ ბაი

ქირაობა – To rent – თუ რენთ

აშენება – To build – თუ ბილდ

გაყიდვა – To sell – თუ სელ

ზრდა – To grow – თუ გროუ

ინგლისური ენის 1-8 გაკვეთილი იხილეთ აქ:

melano

ტესტ