ყოველი ბერძენი სასტუმროებსა და რესტორნებში 1.900 ევროს ხარჯავს – 2018 წლის მონაცემები

ევროპის 28 ქვეყანას შორის ბერძნები თავისი “მფლანგველობით” მე-4 ადგილს იკავებენ. Eurostat-ის მიერ ჩატარებული კვლევები აჩვენებს, თუ რას ანიჭებენ ისინი უპირატესობას.

გასულ წელს ბერძნებმა საკუთარი შემოსავლის 15,4% სასტუმროებსა და რესტორნებში დახარჯეს. ეს კი, საშუალოდ თითოეულის მიერ 1, 900 ევროს დანახარჯს უდრის, რაც თითქმის ორჯერ მეტია იმაზე, რასაც ევროპის სხვა ქვეყნებში საშუალოდ ხარჯავენ: რესტორნებში 12, 4%, ხოლო სასტუმროებში 3%. თითოეულის ევროპელის მიერ დახარჯული თანხა საშუალოდ 500 ევროა.

საერთო ჯამში საბერძნეთში სასტუმროებსა და რესტორნებში 20.2 მილიონი ევრო იხარჯება. ყველაზე მეტს იხდიან ისლანდიელები – 4, 700 ევრო, შემდეგ კვიპროსელები – 3, 000 ევრო. ლიეტუელები, პოლონელები და რუმინელები ევროპის მასსშტაბით ყველაზე ნაკლებს ხარჯავენ – 200-300 ევრო თითო კაცზე.

melano

ტესტ