სოციალური სარგებლის არაკანონიერად მიმღებ პირებს დააპატიმრებენ!

საბერძნეთის მთავრობამ KEA-დან სოციალური შეღავათების არაკანონიერად მიმღებ პირებთან ბრძოლა გადაწყვიტა.

დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ არსებული კანონმდებლობით ნებისმიერი მოქალაქე, რომელსაც შეღავათის მისაღებად წარდგენილი აქვს ყალბი საბუთები, კანონით დაისჯება. სასჯელი მოიცავს თავისუფლების მინიმუმ 3 თვით აღკვეთას.

სასჯელის გამოყენების პირობებს არეგულირებს – άρθρο 22 του ν. 1599/1986 και, ειδικότερα, τις παρ.6 και 7.

თუ თქვენ შეგიჩერდათ სარგებლის მოწოდება KEA-დან ან გაქვთ რაიმე კითხვა ამ საკითხთან დაკავშირებით, დარეკეთ 15105-ზე. ოპერატორები დაგეხმარებიან და გიპასუხებენ სოციალურ შეღავათებთან დაკავშირებულ ნებისმიერ კითხვაზე. ცხელი ხაზი მუშაობს 08:00 საათიდან 16:00 საათამდე.

melano

ტესტ