საზღვარგარეთიდან გაგზავნილი თანხები საქართველოში – დეკემბრის თვე, 2017 წელი

ჯამში, საქართველოში შევიდა 138.4 მილიონი დოლარი, მხოლოდ 2017 წლის დეკემბერში.

დეტალებში გადაგზავნილი თანხები მომდევნო ქვეყნებიდან:

 • რუსეთი – 45 მილიონი დოლარი
 • იტალია – 15.4 მილიონი დოლარი
 • საბერძნეთი – 15.1 მილიონი დოლარი
 • ამერიკა – 13.1 მილიონი დოლარი
 • ისრაელი – 12.4 მილიონი დოლარი
 • თურქეთი – 10 მილიონი დოლარი
 • გერმანია – 3.8 მილიონი დოლარი
 • ესპანეთი – 3.6 მილიონი დოლარი
 • უკრაინა – 2.6 მილიონი დოლარი
 • დიდი ბრიტანეთი – 1.6 მილიონი დოლარი
 • საფრანგეთი – 1.4 მილიონი დოლარი
 • აზერბაიჯანი – 1.5 მილიონი დოლარი
 • ყაზახეთი – 1.2 მილიონი დოლარი
 • კანადა – 1.1 მილიონი დოლარი