საშუალო ხელფასი საბერძნეთში 1,166 ევროა, ხოლო ნახევარ განაკვეთზე 378 ევრო

ნახევარ განაკვეთზე სამუშაოს შესაბამისი ანაზღაურება შეადგენს 23,55 ევროს, ხოლო ხელფასი 378.21 ევროს.

ანალიტიკურ პერიოდულ გამოცემებში რეგისტრირებულთა რაოდენობამ 1.958.122 დაზღვეული პირი შეადგინა, საიდანაც 1,926,172 ერთობლივ საწარმოებში, ხოლო 31,950 სამშენებლო სამუშაოებზე მუშაობს.

კათიმერინის მოხსენების თანახმად, ყველა ბიზნესში მამაკაცთა 53.80% დაზღვეულია. სრული დასაქმების თვალსაზრისით, მამაკაცები მშრომელთა 56.99% წარმოადგენენ, ხოლო ქალები  ძირითადად ნახევარ განაკვეთზე მუშაობენ (55,16%).

ყველა საწარმოში დაზღვეული პირების 22.05% 29 წლამდე ასაკისაა და ნახევარზე მეტი (52.55%) 39 წლამდე ასაკის. 90.33% მუშაკები არიან ბერძნული ეროვნების, 1.58% მოდის ევროკავშირის სხვა წევრ ქვეყნებზე და 8.09% ევროკავშირის არაწევრ წვეყნებზე.

საბერძნეთის მოქალაქეების დაზღვეული პირების 26.14% არის ოფისის თანამშრომელი, ხოლო 21.40% დასაქმებულია მაღაზიებსა და ღია ბაზრებზე მომსახურების და გაყიდვების დარგში.

13.02%-ს შეადგენენ არაკვალიფიციური მუშები, ტექნიკოსი მუშაკები და მიკრომეწარმეები.

loading...

melano

ტესტ