საბერძნეთი: საემიგრაციო პოლიტიკის სამინისტროს ელექტრონული პლატფორმა აღარ მუშაობს

საემიგრაციო პოლიტიკის სამინისტროს განცხადებით, ელექტრონული პორტალი სადაც შეგეძლოთ გენახათ თუ რა პროცესზეა თქვენი საბუთები (გამოვიდა თუ არა) არ იმუშავებს 26 იანვრამდე ტექნიკური პრობლემების გამო.

პლატფორმის გარდა, არ იმუშავებენ პერიფერიებიც 26 იანვრამდე.

ინფორმაცია მოგვაწოდა ნანა აბულაძემ, ქართველი ადვოკატი საბერძნეთში
www.lawofficeabuladze.gr
693 2888 999