საბერძნეთში სამუშაოს პოვნით უმუშევრობის შეღავათს დაკარგავთ

გადაწყვეტილება, რომელიც ორივე, მემარცხენე და მემარჯვენე ძალის ეკონომისტებმა გააკრიტიკეს, ძალაში შედის.

26  მაისს პარლამენტში განიხილეს გადაწყვეტილება, რომელზეც ათასობით უმუშევარი ადამიანია დამოკიდებული. ისინი ოფიციალურ შემოსავალს კარგავენ.

მომავალში უმუშევრობის შეღავათების გაცემის კრიტერიუმები ბევრად უფრო მკაცრი გახდება და ახალი კანონი შეეხება მათაც, ვისაც დროებითი სამუშაო აქვს.

ადამიანებისთვის, ვინც ლეგალურ სამუშაოს (დაზღვევის თანხლებით) იშოვის, უმუშევრობის შეღავათი ავტომატურად გაუუქმდება.

ახალი კანონის გამო, გამომდინარე იქიდან, რომ შეღავათის რაოდენობა 360 ევრომდე შემცირდა, ბევრი ადამიანი იძულებული გახდა დროებით სამუშაოზეც კი უარი ეთქვა, რათა შეღავათის მიღების უფლება არ დაეკარგა.

ექპერტების განცხადებით, ასეთი ზომების მიღება არალეგალური შემოსავლების გაზრდას შეუწყობს ხელს.

melano

ტესტ