საბერძნეთისა და თურქეთის ურთიერთობების გაუარესება იწვევს პრობლემას!

დიდი აღელვებაა სახეზე ახალი იმიგრაციულ კრიზისის შესაძლო შედეგებთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ თურქეთში, დღეის მდგომარეობით, 3,5 მილიონი ემიგრანტია. როგორც აღნიშნავენ, ურთიერთობების დაძაბვა თურქეთსა და საბერძნეთს შორის აფერხებს უცხოელების მიერ ახალ ინვესტიციების განხორციელებას. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ტურიზმის დარგში პრობლემები იარსებებს.

2017 წელს ტურისტების რაოდენობა გაზრდილია 9,7%-ით ანუ 27,1 მილიონმა ადამიანმა იმოგზაურა საბერძნეთში, ხოლო 2016 წელს 24,8 მილიონი ტურისტი ჩამოვიდა. ევროკავშირის წევრ ქვეყნებიდან ტურისტების რაოდენობა არის დაახლოებით 18 მილიონ ნახევარი, რომელიც გაზრდილია 7,9%-ით. სხვა ქვეყნებიდან ტურისტების რაოდენობა გაზრდილია 13,6%-ით ე.ი. ტურისტების რაოდენობა არის 8,6 მილიონი. იმ ქვეყნებში, სადაც ევრო არის ეროვნული ვალუტა ტურისტების რაოდენობა გაიზარდა 10,4%-ით და იმ ქვეყნებში, სადაც ევრო არ არის ეროვნული ვალუტა – გაიზარდა 5,3%-ით.

2017 წელს საბერძნეთში ჩამოსული თურქი ტურისტების რაოდენობა გაიზარდა 17,2%-ით – 785.000-დან 921.000-მდე, ბერძენი ტურისტები თურქეთში კი, – 595.000 ადამიანი 2017 წელს.

loading...