კრეტაზე ხილვადობა თითქმის არ არის – ფოტოები

დღეს დილით კრეტაზე, კერძოდ, ირაკლიოში აფრიკის მტვერის ახალი ტალღა საკმაოდ შესამჩნევი იყო.

ხილვადობა თითქმის ნულს უდრის, რადგან მზის სხივები ძნელად აღწევენ ტვრის სქელ ფენაში.

კუნძულის საგზაო პოლიცია მძღოლებს დიდი სიფრთხილისკენ მოუწოდებს.

იხილეთ ვითარება:

melano

ტესტ