ჯარიმები ტაქსის მძღოლებს: ისინი იკითხავენ, რა მუსიკა ჩართონ, აეკრძალებათ მოწევა, მოეთხოვებათ სისუფთავე!

ახალი ამბები უკულტურო ტაქსის მძღოლების მკაცრ დაჯარიმებასთან დაკავშირებით, აუცილებლად დაამშვიდებს მათ, ვინც ხშირად იყენებს ტაქსს სამგზავროდ.

ტრანსპორტის სამინისტროს ახალი გადაწყვეტილებით, მძიმე სანქციებია მოსალოდნელი კლიენტის შეურაცხყოფისთვის. სასჯელის სახით კი მართვის მოწმობას ექვსი თვით ჩამოართმევენ.

ალკოჰოლური ან ტოქსიკური ნივთიერებების გავლენის ქვეშ მოძრაობის შემთხვევაში, ჯარიმა შეადგენს 4, 000 ევროს.

გადაწყვეტილება ითვალისწინებს დარღვევების კლასიფიკაციას სამ ჯგუფად: დაბალი, საშუალო და მაღალი რეიტინგის.

პირველი კატეგორიის ჯარიმები ადმინისტრაციულ ჯარიმებზე 50-დან 300 ევრომდე მერყეობს.

რას მოიცავს პირველი კატეგორია: მომხმარებელთა არჩევანი, დაქირავებაზე უარის თქმა, დანიშნულების ადგილზე არ მისვლა, მოწევა, ნიშანი “თავისუფალის“ არ ჩამოღება, საგადასახადო არხის გამოუყენებლობა, ფანჯრის გახსნა მგზავრის თანხმობის გარეშე, სისუფთავის არარსებობა მანქანაში.

საგადასახადო სისტემის არასწორი გამოყენებისას, მცირე ზომის ცხოველების ტრანსპორტირებაზე უარის თქმისას და იმ შემთხვევაში, თუ მანქანაზე არ ზრუნავენ, რომ უნაკლო მდგომარეობაში იყოს, საშუალო რანგის დარღვევების ჯარიმები იწყება 301 ევროდან € 600 ევრომდე, ლიცენზიის ექვსი თვით ჩამორთმევით.

უკანასკნელ კატეგორიაში, კლიენტისა და სხვა მძღოლებისადმი არასათანადო, უხამსი, მუქარის შემცველი, ასევე საავადმყოფოში სატრანსპორტო საშუალების გადაყვანაზე უარის გამო, ხელისუფლება მოითხოვს, მძღოლს ჩაუტარდეს შემოწმება.