“ემიგრანტები საკუთარი ოჯახების მძევლები არიან” – მძიმე რეპორტაჟი ტელეკომპანია იმედზე

ქართველი ემიგრანტების მძიმე ყოველდღიურ ცხოვრებას ტელეკომპანია იმედმა რეპორტაჟი კიდევ ერთხელ მოიძღვნა. წინ არის წამოწეული არა მხოლოდ არაადამიანური პირობები, რომლებშიც ისინი მუშაობენ, არამედ საკითხი, რომ ხშირად ქართველი ქალები თავიანთივე ოჯახების მძევლები არიან და წლების მანძილზე არჩენენ მათ, ყოველგვარი დახმარების გარეშე.

იხილეთ სიუჟეტი:

melano

ტესტ