ახალგაზრდა ბერძნები რწმენას ზურგს აქცევენ, ქართველები კი პირიქით – ბოლო გამოკითხვა!

ბოლო გამოკითხვებმა აჩვენა, რომ 106 ქვეყანას შორის რელიგიასთან მიმართებაში ახალგაზრდები მხოლოდ საქართველოსა და განაში აჩვენებენ მჭიდრო კავშირს. ხოლო საბერძნეთში, მოსახლეობა 40 წელს ქვემოთ ნაკლებად ამბობს, რომ რელიგია “ძალიან მნიშვნელოვანია.”

Pew Research Center-ის მიხედვით, შესწავლილი ქვეყნებიდან მხოლოდ პოლონეთი ავლენს თითოეულ ასაკობრივ ჯგუფში რელიგიისადმი მორჩილებას.

საქართველოში მოსახლეობა 18-დან 39 წლამდე აფიქსირებს, რომ რელიგია ადამიანის ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანია. ხოლო მოსახლეობა 40 წელს ზემოთ იგივე აზრს არ იზიარებს.

იხილეთ გრაფიკულად:

melano

ტესტ