ათენი: ელექტრონული ბარათი – სასარგებლო ვიდეო სატრანსპორტო კომპანიისგან

ათენის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ახალი სისტემა, შეიძლება ითქვას, მთლიანად ამუშავდა. სალაროებთან ახალი ელექტრონული ბილეთებისა და ბარათების შესაძენად გრძელი რიგები დგას.

რამდენიმე მეტროსადგურში განაწილებული არიან სატრანსპორტო კომპანიის თანამშრომლები, რომლებიც მგზავრებს ეხმარებიან სწორად გამოიყენონ ელექტრონული ბარათები/ბილეთები, რადგან ბარიერები უკვე დახურულია. (ღიაა მხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა გასავლელი).

OASA აქვეყნებს სასარგებლო ვიდეოს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მგზავრებისთვის:

melano

ტესტ