21 გადაღებული სურათი კრეტას ბალოსში და მისი ულამაზესი სანაპიროები

ერთი მიწიერი სამოთხე რომელიც ცნობილია მსოფლიოში. Business Insider-მა რამოდენიმე კვირის წინ ბალოსის სანაპიროები Top 35-ში შეიყვანა.

სურათები კონსტანტინოს ცაკალიდის ეკუთვნის. სურათები გადაღებულია ტურიზმის სეზონის გახსნამდე

Balos, Crete. June 2, 2015. / Μπάλος, Κρήτη. 2 Ιουνίου 2015.

Balos, Crete. June 2, 2015. / Μπάλος, Κρήτη. 2 Ιουνίου 2015.

Balos, Crete. June 2, 2015. / Μπάλος, Κρήτη. 2 Ιουνίου 2015.

Balos, Crete. June 2, 2015. / Μπάλος, Κρήτη. 2 Ιουνίου 2015.

Balos, Crete. June 2, 2015. / Μπάλος, Κρήτη. 2 Ιουνίου 2015.

Balos, Crete. June 2, 2015. / Μπάλος, Κρήτη. 2 Ιουνίου 2015.

Balos, Crete. June 2, 2015. / Μπάλος, Κρήτη. 2 Ιουνίου 2015.

Balos, Crete. June 2, 2015. / Μπάλος, Κρήτη. 2 Ιουνίου 2015.

Balos, Crete. June 2, 2015. / Μπάλος, Κρήτη. 2 Ιουνίου 2015.

Balos, Crete. June 2, 2015. / Μπάλος, Κρήτη. 2 Ιουνίου 2015.

Balos, Crete. June 2, 2015. / Μπάλος, Κρήτη. 2 Ιουνίου 2015.

Balos, Crete. June 2, 2015. / Μπάλος, Κρήτη. 2 Ιουνίου 2015.

Balos, Crete. June 2, 2015. / Μπάλος, Κρήτη. 2 Ιουνίου 2015.

Balos, Crete. June 2, 2015. / Μπάλος, Κρήτη. 2 Ιουνίου 2015.

Balos, Crete. June 2, 2015. / Μπάλος, Κρήτη. 2 Ιουνίου 2015.

Balos, Crete. June 2, 2015. / Μπάλος, Κρήτη. 2 Ιουνίου 2015.

Balos, Crete. June 2, 2015. / Μπάλος, Κρήτη. 2 Ιουνίου 2015.

Balos, Crete. June 2, 2015. / Μπάλος, Κρήτη. 2 Ιουνίου 2015.

Balos, Crete. June 2, 2015. / Μπάλος, Κρήτη. 2 Ιουνίου 2015.

Balos, Crete. June 2, 2015. / Μπάλος, Κρήτη. 2 Ιουνίου 2015.

Balos, Crete. June 2, 2015. / Μπάλος, Κρήτη. 2 Ιουνίου 2015.