დენის გარემოსდაცვითი საყოფაცხოვრებო ხარჯთაღრიცხვა. ვის ეკუთვნის 30%-იანი ფასდაკლება

ფასდაკლება დღეს მთავრობის კანცელარიაში, გამოქვეყნდა მინისტრთა ერთობლივი გადაწყვეტილება დასავლეთ მაკედონიის რეგიონისა და მეღალუპოლის მუნიციპალიტეტის მომხმარებელთა გარემოსდაცვითი ელექტროენერგიის ხარჯთაღრიცხვასთან დაკავშირებით. საყოფაცხოვრებო მომხმარებელთა უმრავლესობისთვის, ელექტროენერგიის საფასურის 30%-იანი ფასდაკლება ეტაპობრივად განხოტციელდება, ჯერ პირველ ანგარიშზე.

სავარაუდოა, რომ 140 ათასზე მეტი ოჯახი მიიღებს ამ შეღავათს. ვინ არიან ბენეფიციარები? -დახმარება გაიცემა 4-თვიანი ელექტროენერგიის 2400 კვტ.სთ-ით მოხმარებაზე.თუ კვარტალური მოხმარება აღემატება 2400 კვტ. სთ-ის ლიმიტს, დახმარება მხოლოდ ამ ზღვარით განისაზღვრება.

-გამონაკლისს წარმოადგენენ : სოციალური საყოფაცხოვრებო ხარჯთაღრიცხვის მიმღებნი, სპეციალური საყოფაცხოვრებო ინვოისის ბენეფიციარები, ელექტროენერგიის სპეციალური შეყვანის ინვოისის ბენეფიციარები, ინტეგრირებული თვითმწარმოებლები ან ვირტუალური ენერგეტიკული პროგრამით მოსარგებლენი. -ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც სოციალური საყოფაცხოვრებო ბენეფიციარები, მიიღებენ გარემოსდაცვითი საყოფაცხოვრებო ინვოისის ფასდაკლებას, არის, თუ ისინი არ იღებენ სოციალურ საყოფაცხოვრებო გამოქვითვას ამ 4 თვის განმავლობაში, მოხმარების ლიმიტის გადაჭარბების გამო.