ვიდეო, რომლითაც საბერძნეთმა ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციაში საპრიზო ადგილი დაიკავა

“Greece A 365-Day Destination” – ამ სახელწოდებისაა ვიდეო, რომლითაც საბერძნეთმა ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციაში, ტურიზმის ხელშეწყობის კუთხით, საპრიზო ადგილი დაიკავა.

ის აღიარეს, როგორც 2017 წლის ევროპის საუკეთესო ვიდეო.

ბერძნული საგანძური, ხედები, ხმები და ფერები საბერძნეთის ოთხივე სეზონზე. ეს არის ყველაფერი, რაც ბერძნულმა ტურიზმის ორგანიზაციამ მოცემულ ვიდეოში გააერთიანა.

იხილეთ წელიწადის ოთხივე დროის შთამბეჭდავი საბერძნეთი:

melano

ტესტ