სტიპენდიები და სტაჟირება ამერიკასა და ევროპაში – 17 აპრილი, სასტუმრო Holiday Inn Tbilisi

გაინტერესებთ სწავლა, სტიპენდიები და სტაჟირება ამერიკასა და ევროპაში?

მაშინ არ გამოტოვოთ ეს უნიკალური შანსი და შეხვდით ამერიკული და ევროპული უნივერსიტეტების, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების, საელჩოების და საგანმანათლებლო სააგენტოების წარმომადგენლებს თბილისში.

გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება: • სტიპენდიები • კვლევითი გრანტები • საზაფხულო სკოლები • პროფესიული სწავლება • საბაკალავრო პროგრამები • სამაგისტრო პროგრამები • სადოქტორო პროგრამები • სტაჟირება საზღვარგარეთ • მოკლევადიანი და გრძელვადინი პროგრამები

გამოფენის ჩატარების თარიღი: 17 აპრილი, კვირა დღე, მხოლოდ ერთი დღით. მისამართი: სასტუმრო Holiday Inn Tbilisi – 26 მაისის მოედანი N1, თბილისი 0171 (სპორტის სასახლის გადასწვრივ).

დრო: 12:00-დან 18:00 საათამდე

განათლების საერთაშორისო გამოფენაზე დასწრება უფასოა!

დარეგისტრირდით: https://goo.gl/DHB0SQ

დამატებითი ინფორმაცია გამოფენის შესახებ:http://goo.gl/NJ48R8