საბერძნეთის მთავრობამ ფინანსურ მრჩევლებში 7 მილიონი ევრო დახარჯა

საინტერესოა, თუ რატომ უხდიან თანხას მინისტრებს, დეპუტატებსა და დეპარტამენტის უფროსებს, როდესაც ქვეყანას ჯერ კიდევ სჭირდება კონსულტანტები, სერიოზული ფინანსური საკითხების გადასაწყვეტად.

მიუხედავად იმისა, რომ საბერძნეთის ფინანსთა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ ქვეყნის მოსახლეობა დაარწმუნა, რომ ვალის გადახდა მხოლოდ პენსიების შეზღუდვითა და ახალი გადასახადების დაწესებით არის შესაძლებელი, ხელისუფლება გულუხვად იხდის ფულს ფინანსურ მრჩევლებში. აღმოჩნდა, რომ მხოლოდ საბერძნეთის ფინანსთა მინისტრის კონსულტანტებში 7,1 მილიონი ევრო დაიხარჯა.

კონსულტანტებს შორის არის როტშილდების მრჩეველთა ჯგუფი. ფაქტია, რომ მინისტრმა გადაწყვიტა ბერძნების საშუალო ფენის ცხოვრება ბევრად მძიმე გახადოს, თუმცა, ამასთანავე ძალიან ხელგაშლილი იყოს თავის მრჩევლებთან მიმართებაში.

melano

ტესტ