როგორ აიღოთ კრედიტი საქართველოში სწრაფად და მარტივად?

თუ თქვენ მოგბეზრდათ ბანკებში უთავბოლო რიგები, არ გაქვთ სურვილი შეაგროვოთ ცნობები, რომლებიც ადასტურებს თქვენს გადახდის უნარიანობას, თუ არ გინდათ ეძებოთ გირაო სესხის მისაღებად, მაშინ სასურველია ყურადღებით შეიცნოთ თანამედროვე ონლაინ-კრედიტების ფინანსურ სერვისებს. ისინი გვაძლევენ სესხის მარტივად მიღების შესაძლებლობას.

ონლაინ-კრედიტების ფინანსური სერვისები, როგორც წესი, მცირე მიკროსესხის მიღებას სთავაზობენ კლიენტს. ამ თანხით მსესხებელი ვერ იყიდის სახლსა ან ავტომობილს, თუმცა ეს თანხა სრულიად საკმარისია რამდენიმე პატარა პრობლემის გადასაჭრელად.

რთულ სიტუაციაში შეიძლება აღმოჩნდეს ნებისმიერი მოქალაქე. ვიღაცას სჭირდება სწრაფად დაფაროს კომუნალური გადასახადები, ვიღაცას სურს გააკეთოს სახლში პატარა რემონტი, ხოლო ვიღაცას უნდა მეგობრისთვის საჩუქრის გაკეთება. ამასთანავე ზედმეტი თანხა ამ საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად ბევრს არ აქვს. რა უნდა ვქნათ? თქვენს დასახმარებლად მოვა ონლაინ-სერვისები. კლიენტების საჭიროებების ანალიზის შემდეგ, მათ მაქსიმალურად გაამარტივეს ფულადი სახსრების მიღების პროცესი. მოქალაქეებს არ სჭირდებათ საკუთარი სახლის დატოვება. ყველაფერი, რაც მათ დასჭირდება, ეს არის ინტერნეტთან წვდომა და თავისუფალი დროის რამდენიმე წუთი. განაცხადის დადასტურების შემთხვევაში, ფული მომენტალურად იგზავნება მსესხებლის საბანკო ანგარიშზე.

როგორ ავირჩიოთ კრედიტორი?
ონლაინ-კრედიტების საუკეთესო ფინანსური სერვისისა და ბაზარზე არსებული საუკეთესო შემოთავაზების შერჩევა მომხმარებლებს შეუძლიათ პორტალის Sesxebionlain.com გამოყენებით. აქ განლაგებულია კომპანიების რეიტინგი. ის შედგენილია იმ მოქალაქეების გამოხმაურებებსა და შეფასებებზე დაფუძნებით, რომლებსაც უკვე ჰქონდათ შეხება მოცემულ კომპანიებთან. ეს ამარტივებს ხელსაყრელი კომპანიის შერჩევის პროცესს. პოტენციური მსესხებლებისთვის საჭიროა მხოლოდ რეიტინგის შეცნობა, სხვა ადამიანების გამოხმაურებების ნახვა და იმის გაგება, თუ რას სთავაზობენ მოცემული კომპანიები.

ამ საქმეში დამხმარე შეიძლება იყოს თითოეული კომპანიის დეტალური აღწერა. აქ მომხმარებლები გაიგებენ კრედიტის მინიმალურ და მაქსიმალურ მოცულობას, მსესხებლების მიმართ მოთხოვნებს, სესხის მიღებისა და დაფარვის ძირითად ხერხებს, განაცხადის შევსებისას ქმედებების ალგორითმს და მრავალ სხვა ინფორმაციას.

პორტალმა Sesxebionlain.com გაწია უზარმაზარი შრომა იმისათვის, რომ მომხმარებლისთვის მაქსიმალურად გაემარტივებინა ყველაზე საინტერესო კომპანიისა და საუკეთესო ვარიანტის შერჩევის პროცესი. კლიენტებს შესაძლებლობა აქვთ არჩევა გააკეთონ არა მხოლოდ სესხის ზომის მიხედვით, არამედ ისეთი პარამეტრებითაც კი, როგორებიცაა განაცხადის განხილვის ვადა და დადებითი პასუხების პროცენტული მაჩვენებელი.