ორშაბათის გაფიცვის პროგრამა – ათენი, 15 იანვარი

რა არ იმუშავებს:

  • მეტრო & ტრამ – 24 საათიანი გაფიცვა
  • ილექტრიკო (ისაპ) – 24 საათიანი გაფიცვა
  • ავტობუსები და ტროლეიბუსები – 24 საათიანი გაფიცვა

რა იმუშავებს:

  • პროასტიაკოს – განაგრძნობს მუშაობას
  • ტაქსები – განაგრძნობენ მუშაობას