ისწავლე ბერძნული ენა – გაკვეთილი 1 | ზმნები აწმყოში

დღეს შევისწავლით აწმყოს დროის სწორად გამოყენებას მომდევნო ზმნებისთვის:

 1. თელო (რბილი თ) – მინდა
 2. ბორო – შემიძლია
 3. კანო – ვაკეთებ
 4. დულევო (რბილი დ) – ვმუშაობ
 5. პიგენო (რბილი გ) – მივდივარ

სანამ ზმნებს გადავხედავთ, დავიმახსოვროთ პირის ნაცვალსახელები:

 1. ეღო (რბილი ღ) – მე
 2. ესი – შენ
 3. ავტოს, ავტი, ავტო (ის მამრობითი, ის მდედრობითი, ის საშუალო სქესი) – ის
 4. ემის – ჩვენ
 5. ესის – თქვენ
 6. ავტი, ავტეს, ავტა (ისინი მამრობითი, ისინი მდედრობითები, ისინი საშუალო სქესი)

“თელო” – Θέλω

 • ეღო (რბილი ღ) თელო – მე მინდა
 • ესი თელის (რბილი თ) – შენ გინდა
 • ავტოს (მამრობითს), ავტი (მდედრობითი), ავტო (საშუალო სქესი) თელი – მას (მამრობითი, მდედრობითი ან საშუალო სქესი) უნდა
 • ემის თელუმე – ჩვენ გვინდა
 • ესის თელეტე – თქვენ გინდათ
 • ავტი (მამრობითი), ავტეს (მდედრობითი), ავტა (საშუალო სქესი) თელუნ – მათ (მამრობითი, მდედრობითი ან საშუალო სქესი) უნდათ

“ბორო” – Μπορώ

 • ეღო ბორო – მე შემიძლია
 • ესი ბორის – შენ შეგიძლია
 • ავტოს, ავტი, ავტო ბორი – მას (მამრობითი, მდედრობითი ან საშუალო სქესი) ბორი
 • ემის ბორუმე – ჩვენ შეგვიძლია
 • ესის ბორიტე – თქვენ შეგიძლიათ
 • ავტი, ავტეს, ავტა ბორუნ – მათ (მამრობითი, მდედრობითი ან საშუალო სქესი) შეუძლიათ

“კანო” – Κάνω

 • ეღო კანო – მე ვაკეთებ
 • ესი კანის – შენ აკეთებ
 • ავტოს, ავტი, ავტო კანი – ის (მამრობითი, მდედრობითი ან საშუალო სქესი) აკეთებს
 • ემის კანუმე – ჩვენ ვაკეთებთ
 • ესის კანეტე – თქვენ აკეთებთ
 • ავტი, ავტეს, ავტა კანუნ – ისინი (მამრობითი, მდედრობითი ან საშუალო სქესი) აკეთებენ

“დულევო” – Δουλεύω

 • ეღო დულევო – მე ვმუშაობ
 • ესი დულევის – შენ მუშაობ
 • ავტოს, ავტი, ავტო დულევი – ის (მამრობითი, მდედრობითი ან საშუალო სქესი) მუშაობს
 • ემის დულევუმე – ჩვენ ვმუშაობთ
 • ესის დულევეტე – თქვენ მუშაობთ
 • ავტი, ავტეს, ავტა დულევუნ – ისინი (მამრობითი, მდედრობითი ან საშუალო სქესი) მუშაობენ

“პიგენო” – Πηγαίνω

 • ეღო პიგენო (ან პაო) – მე მივდივარ
 • ესი პიგენის (ან პას) – შენ პიდიხარ
 • ავტოს, ავტი, ავტო პიგენი (ან პაი) – ის (მამრობითი, მდედრობითი ან საშუალო სქესი) მიდის
 • ემის პიგენუმე (ან პამე) – ჩვენ მივდივართ
 • ესის პიგენეტე (ან პატე) – თქვენ მიდიხართ
 • ავტი, ავტეს, ავტა პიგენუნ (ან პანე) – ისინი (მამრობითი, მდედრობითი ან საშუალო სქესი) მიდიან

სხვა გაკვეთილები: